HOW TO MAKE GARLIC BREAD WITH A NONSTICK PAN and AN OVEN:
30g butter
1/2 tbsp Garlic
1/2 tbsp Parsley
1/4 tsp Sugar
1/4 tsp Salt
and Bread
Mix all together
Spread the mixture on the bread
Some of these we”ll bake in the oven for 20 minutes at 375F
Some of these we”ll bake in the pan

Mọi người nhớ đăng kí kênh ủng hộ mình nha. thanks.
kênh youtube:

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *