làm thang chữ a đơn giản

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Huỳnh Lê Thiên Phú Vlog - Cuộc Sống Cái Bè

    Thang chữ A. Taj sao hình thang gọi là hình thang nhỉ. Theo em nghĩ thang có phần cạnh bên lòi ra á và 2 cạnh đối song song nhau như 1 cái thang nên gọi là hình thang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *