Make a Beautiful Cement Pot at Home làm chậu xi măng đẹp tại nhà
#cenment#BeautifulCement
đâu chỉ cần một cái khuôn đúc phức tạp,chỉ cần một chiếc rổ nhựa là đủ.một chiếc chậu hoa ra đời như một bản sao của rổ nhựa

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Creative Hands

    Amazing work, I am also trying such projects in free time at my this channel… Make sure check out, It will be helpful for me if you have any suggestions… Thanks for nice pot

  2. DTNT-IDEAS

    Gorgeous! Thank you for sharing your talent. I definitely will copy this
    idea. Am I correct in saying that the white substance you used over the
    stones and then wiped off was white grout. Correct? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *